• PDF
  • Tlačiť

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

  • Nedeľa, 25 Júl 2010 09:00
  • Posledná úprava ( Nedeľa, 03 Marec 2013 08:14 )
  • Napísal Administrator

dic

Sme školské zariadenie špeciálno- pedagogického poradenstva.


POSKYTUJEME:

  • Špeciálnopedagogické, psychologické, logopedické vyšetrenie
  • Korekcie, reedukácie, terapie, stimulačné programy pre deti a mládež so zdravotným postihnutím, so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ADHD, deti zdravotne oslabené, s viacnásobným postihnutím, oslobodené od povinnosti dochádzať do školy.
  • Logopedická intervencia (diagnostika a terapia u detí a žiakov s chybami a poruchami reči, s narušeným vývinom reči, so špecifickými vývinovými poruchami učenia).

Poradenstvo je vysoko odborné, individuálne a diskrétne.